lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0901 ครั้งที่ #F171 วันที่ประมูล 12-15 มิถุนายน 2562 ( กม.35 )

ประเภท : เครื่องจักรการเกษตร / รถไถนาเดินตาม

ยี่ห้อ : NO BRAND

รุ่น : K18B,K700,KA70

S/NO : 22527,30364,022919

E/NO :

C/NO :

รถไถนาเดินตาม 3 คัน

*** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 103
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 20% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 40,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 240,000
VAT 7 % 16,800
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 256,800
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 267,500
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0887
  LOT #F0887
  รถไถนาเดินตาม
  ISEKI
 • F0888
  LOT #F0888
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0889
  LOT #F0889
  รถไถนาเดินตาม
  HONDA
 • F0890
  LOT #F0890
  รถไถนาเดินตาม
  ISEKI
 • F0891
  LOT #F0891
  รถไถนาเดินตาม
  HONDA
 • F0892
  LOT #F0892
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0893
  LOT #F0893
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0894
  LOT #F0894
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0895
  LOT #F0895
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0896
  LOT #F0896
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0897
  LOT #F0897
  รถไถนาเดินตาม
  YANMAR
 • F0898
  LOT #F0898
  รถไถนาเดินตาม
  KUBOTA
 • F0899
  LOT #F0899
  รถไถนาเดินตาม
  MAMETORA
 • F0900
  LOT #F0900
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0902
  LOT #F0902
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0903
  LOT #F0903
  รถไถนาเดินตาม
  NO BRAND
 • F0904
  LOT #F0904
  รถไถนาเดินตาม
  YANMAR
 • F0905
  LOT #F0905
  รถไถนาเดินตาม
  ISEKI
 • F0906
  LOT #F0906
  รถไถนาเดินตาม
  MITSUBISHI
 • F0907
  LOT #F0907
  รถไถนาเดินตาม
  YANMAR