lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0438 ครั้งที่ #F178 วันที่ประมูล 16 มกราคม 2563 ( กม.35 )

โรงงาน
ปั๊มลม
IHI
NS37SA5-20DE
IS-A1578
เครื่องปั๊มลม

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 123
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0426
  LOT #0426
  ปั๊มลม
  INGERSOLL RAND
 • 0445
  LOT #0445
  ปั๊มลม
  ATLAS COPCO
 • 0442
  LOT #0442
  ปั๊มลม
  ATLAS COPCO
 • 0443
  LOT #0443
  ปั๊มลม
  ATLAS COPCO
 • 0441
  LOT #0441
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0437
  LOT #0437
  ปั๊มลม
  BEBICON
 • 0416
  LOT #0416
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0417
  LOT #0417
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0418
  LOT #0418
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0419
  LOT #0419
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0420
  LOT #0420
  ปั๊มลม
  ANEST IWATA
 • 0421
  LOT #0421
  ปั๊มลม
  HIS
 • 0422
  LOT #0422
  ปั๊มลม
  HITACHI
 • 0423
  LOT #0423
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0424
  LOT #0424
  ปั๊มลม
  HITACHI
 • 0425
  LOT #0425
  ปั๊มลม
  HITACHI
 • 0427
  LOT #0427
  ปั๊มลม
  INGERSOLL RAND
 • 0428
  LOT #0428
  ปั๊มลม
  IWATA
 • 0429
  LOT #0429
  ปั๊มลม
  IWATA
 • 0430
  LOT #0430
  ปั๊มลม
  IWATA
 • 0431
  LOT #0431
  ปั๊มลม
  IWATA
 • 0432
  LOT #0432
  ปั๊มลม
  KOBELCO
 • 0433
  LOT #0433
  ปั๊มลม
  KOBELCO
 • 0434
  LOT #0434
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0435
  LOT #0435
  ปั๊มลม
  MEIJI
 • 0436
  LOT #0436
  ปั๊มลม
  TOSHIBA
 • 0439
  LOT #0439
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0440
  LOT #0440
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0444
  LOT #0444
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0446
  LOT #0446
  ปั๊มลม
  ATLAS COPCO