#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3978555


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0296
  LOT #0296
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0297
  LOT #0297
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0298
  LOT #0298
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0299
  LOT #0299
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0300
  LOT #0300
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0301
  LOT #0301
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0302
  LOT #0302
  ถังบรรจุน้ำมัน
  FUKUCHI KOGYO
 • 0303
  LOT #0303
  ถังบรรจุน้ำมัน
  HANTA
 • 0304
  LOT #0304
  ถังบรรจุน้ำมัน
  KYOKUTO
 • 0305
  LOT #0305
  ถังบรรจุน้ำมัน
  MK
 • 0306
  LOT #0306
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0307
  LOT #0307
  ถังบรรจุน้ำมัน
  MK
 • 0308
  LOT #0308
  ถังบรรจุน้ำมัน
  MORITA
 • 0309
  LOT #0309
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NES
 • 0310
  LOT #0310
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NES
 • 0311
  LOT #0311
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0313
  LOT #0313
  ถังบรรจุน้ำมัน
  SHINMAYWA
 • 0314
  LOT #0314
  ถังบรรจุน้ำมัน
  SHINMAYWA
 • 0315
  LOT #0315
  ถังบรรจุน้ำมัน
  SHOWA
 • 0316
  LOT #0316
  ถังบรรจุน้ำมัน
  TATSUNO
 • 0317
  LOT #0317
  ถังบรรจุน้ำมัน
  YUNI
 • 0318
  LOT #0318
  ถังบรรจุน้ำมัน
  YUNI
 • 1242
  LOT #1242
  ถังบรรจุน้ำมัน
  HATSUTA
 • 1243
  LOT #1243
  ถังบรรจุน้ำมัน
  KYORITZ
 • 1244
  LOT #1244
  ถังบรรจุน้ำมัน
  ARIMITSU
 • 1245
  LOT #1245
  ถังบรรจุน้ำมัน
  KIORITZ
 • 1246
  LOT #1246
  ถังบรรจุน้ำมัน
  MARUYAMA
 • 1247
  LOT #1247
  ถังบรรจุน้ำมัน
  MARUYAMA
 • 1248
  LOT #1248
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 1249
  LOT #1249
  ถังบรรจุน้ำมัน
  SASAKI