lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0251 ครั้งที่ #F170 วันที่ประมูล 22-25 พฤษภาคม 2562 ( กม.35 )

ประเภท : เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก / ถังบรรจุน้ำมัน

ยี่ห้อ : NO BRAND

รุ่น : ***

S/NO : 50618-01443,50618-01342,50618-01343

E/NO :

C/NO :

แทงค์ 3 ใบ

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 82
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0243
  LOT #F0243
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • F0244
  LOT #F0244
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • F0245
  LOT #F0245
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • F0246
  LOT #F0246
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • F0247
  LOT #F0247
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NISSAN
 • F0248
  LOT #F0248
  ถังบรรจุน้ำมัน
  YUNI
 • F0249
  LOT #F0249
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • F0250
  LOT #F0250
  ถังบรรจุน้ำมัน
  MAEDA
 • F0252
  LOT #F0252
  ถังบรรจุน้ำมัน
  TATSUNO
 • F0253
  LOT #F0253
  ถังบรรจุน้ำมัน
  KYOKUTO
 • F0254
  LOT #F0254
  ถังบรรจุน้ำมัน
  SHINMEIWA
 • F0255
  LOT #F0255
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • F0256
  LOT #F0256
  ถังบรรจุน้ำมัน
  SAKAI
 • F0596
  LOT #F0596
  ถังบรรจุน้ำมัน
  HITACHI
 • F1316
  LOT #F1316
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • F1317
  LOT #F1317
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND