lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0408 ครั้งที่ #209 วันที่ประมูล 16 มกราคม 2563 ( กม.32 )

โรงงาน
ปั๊มลม
SULLAIR
LS-10
D201912-001
เครื่องปั๊มลม จำนวน 1 เครื่อง

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • YEAR : -
 • กม.32
 • 89
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.32 ลานประมูล กม.32 (สินค้าชำระอากรนำเข้าประเทศไทยแล้ว)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0405
  LOT #0405
  ปั๊มลม
  ASHITA
 • 0406
  LOT #0406
  ปั๊มลม
  INGERSOLL RAND
 • 0407
  LOT #0407
  ปั๊มลม
  NON
 • 0410
  LOT #0410
  ปั๊มลม
  ASHITA
 • 0411
  LOT #0411
  ปั๊มลม
  ASHITA
 • 0412
  LOT #0412
  ปั๊มลม
  MZB
 • 0413
  LOT #0413
  ปั๊มลม
  MZB
 • 0414
  LOT #0414
  ปั๊มลม
  MZB
 • 0415
  LOT #0415
  ปั๊มลม
  MZB