#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2421474
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
คุณสมบัติเครื่องอัดอากาศ (ปั้มลม)
   แรงม้า (HP) อื่นๆ ระบุ N/A
   แรงดันปกติ (Bar) อื่นๆ ระบุ 7 Bar
   ปริมาณลม ( ลิตร/นาที) อื่นๆ ระบุ 3.5 m3/min
   ถังเก็บลมอัด (Liter) อื่นๆ ระบุ N/A
แหล่งต้นกำลัง
   แหล่งต้นกำลัง เครื่องยนต์
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า ปกติ
   ด้านหลัง ปกติ
   ด้านขวา ปกติ
   ด้านซ้าย ปกติ
   ด้านบน ปกติ
สถานะ
   สถานะ ปกติ ทำงานได้ตามสภาพ
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0462
  LOT #0462
  ปั๊มลม
  INGERSOLL RAND
 • 0461
  LOT #0461
  ปั๊มลม
  INGERSOLL RAND
 • 0455
  LOT #0455
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0463
  LOT #0463
  ปั๊มลม
  ATLAS COPCO
 • 0459
  LOT #0459
  ปั๊มลม
  ATLAS COPCO
 • 0436
  LOT #0436
  ปั๊มลม
  KOBELCO
 • 0437
  LOT #0437
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0438
  LOT #0438
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0439
  LOT #0439
  ปั๊มลม
  HITACHI
 • 0440
  LOT #0440
  ปั๊มลม
  NO BRAND
 • 0441
  LOT #0441
  ปั๊มลม
  JSSR
 • 0442
  LOT #0442
  ปั๊มลม
  JSSR
 • 0444
  LOT #0444
  ปั๊มลม
  KOMATSU
 • 0445
  LOT #0445
  ปั๊มลม
  MITSUI SEIKI
 • 0446
  LOT #0446
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0447
  LOT #0447
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0448
  LOT #0448
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0449
  LOT #0449
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0450
  LOT #0450
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0451
  LOT #0451
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0452
  LOT #0452
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0453
  LOT #0453
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0454
  LOT #0454
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0456
  LOT #0456
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0457
  LOT #0457
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0458
  LOT #0458
  ปั๊มลม
  DENYO
 • 0460
  LOT #0460
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0464
  LOT #0464
  ปั๊มลม
  AIRMAN
 • 0465
  LOT #0465
  ปั๊มลม
  AIRMAN