#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 5515400


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0422
  LOT #0422
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0423
  LOT #0423
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0424
  LOT #0424
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0425
  LOT #0425
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • 0426
  LOT #0426
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • 0427
  LOT #0427
  เครื่องปั่นไฟ
  SUZUKI
 • 0428
  LOT #0428
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0429
  LOT #0429
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0430
  LOT #0430
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0431
  LOT #0431
  เครื่องปั่นไฟ
  HITACHI
 • 0432
  LOT #0432
  เครื่องปั่นไฟ
  MITSUBISHI
 • 0433
  LOT #0433
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0434
  LOT #0434
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0435
  LOT #0435
  เครื่องปั่นไฟ
  ELECTRIC CONSTRUCTION
 • 0436
  LOT #0436
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0437
  LOT #0437
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0438
  LOT #0438
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0440
  LOT #0440
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0441
  LOT #0441
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0443
  LOT #0443
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0445
  LOT #0445
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS