หมวดสินค้า

ครั้งที่ #F170 ประมูลวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2562
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า20-21 พฤษภาคม 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน20-25 พฤษภาคม 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,529 รายการ( 23-05-2019 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลดโบรชัว
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 22 พฤษภาคม 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0001-F0325 TIME : 11.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 23 พฤษภาคม 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0326-F0699 TIME : 11.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 24 พฤษภาคม 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0700-F1125 TIME : 9.30
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 25 พฤษภาคม 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F1126-F1495 TIME : 9.30
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
 

สินค้าทั้งหมด 1529 รายการ

ตรวจสภาพแล้ว
NO BRAND - GOLF CAR - ***
S/NO. 50618-01333 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
***EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 138

ตรวจสภาพแล้ว
CLUB CAR - GOLF CAR - ***
S/NO. LB0431-411774 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
***EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 162

ตรวจสภาพแล้ว
NO BRAND - GOLF CAR - ***
S/NO. JN7-009512 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
***EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 35

ตรวจสภาพแล้ว
NO BRAND - GOLF CAR - ***
S/NO. 50618-01438 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
***EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 65

ตรวจสภาพแล้ว
NO BRAND - GOLF CAR - ***
S/NO. 50618-01439 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
***EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 54

ตรวจสภาพแล้ว
NO BRAND - GOLF CAR - ***
S/NO. 50618-01440 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
***EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 44

ตรวจสภาพแล้ว
NO BRAND - GOLF CAR - ***
S/NO. 50618-01441 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
***EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 62

ตรวจสภาพแล้ว
SANYO - GOLF CAR - ***
S/NO. 30719-00011 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
***EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 41

ตรวจสภาพแล้ว
SANYO - GOLF CAR - ***
S/NO. 30719-00012 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
***EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 40

ตรวจสภาพแล้ว
YAMAHA - GOLF CAR - JR7
S/NO. JR7-103542 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
***EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 106

ตรวจสภาพแล้ว
YAMAHA - GOLF CAR - JR7
S/NO. JR7-103868 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
***EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 90

ตรวจสภาพแล้ว
YAMAHA - GOLF CAR - JT9
S/NO. JT9-901653 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
***EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 105

ตรวจสภาพแล้ว
YAMAHA - GOLF CAR - JT9
S/NO. JT9-901656 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
***EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 79

ตรวจสภาพแล้ว
YANMAR - GOLF CAR - GB55
S/NO. 00449 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
***EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 50

ตรวจสภาพแล้ว
YANMAR - GOLF CAR - GB55-K
S/NO. 02106 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
***EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 24

ตรวจสภาพแล้ว
YANMAR - GOLF CAR - GB55-K
S/NO. GK0084 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
***EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 32

ตรวจสภาพแล้ว
YANMAR - GOLF CAR - GB55-K
S/NO. GK0197 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
***EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 35

ตรวจสภาพแล้ว
SANYO - GOLF CAR - SGC-BT5A
S/NO. 103626 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
***EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 119

ตรวจสภาพแล้ว
HITACHI - GOLF CAR - HIC-860P
S/NO. 209753013 E/NO. C/NO.
รถกอล์ฟ
***EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 79

ตรวจสภาพแล้ว
TOYOTA - BATTERY FORKLIFT - 7FBRK9
S/NO. 7FBRK9-11180 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า เสาสูง 3.5 เมตร ขนาด 0.9 ตัน
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 58