ประมูลวันที่ 12 มิถุนายน 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0001-0106 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 13 มิถุนายน 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0107-0264 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 14 มิถุนายน 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0265-0316 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0317-0332 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
  ค่าขนส่งสินค้าUnused

สินค้าทั้งหมด รายการ