บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด (บริการสินเชื่อ)
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
1. นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย)
2. อายุของผู้สมัคร 21 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 65 ปี รวมระยะเวลาผ่อนชำระ
3. อายุกิจการ 3 ปี ขึ้นไป และประกอบกิจการอยู่ภายในประเทศไทย ยกเว้น 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
4. ไม่เช็คเครดิตบูโร หรือ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 
เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ
1. เงินดาวน์เริ่มต้น 20%
2. ระยะเวลาผ่อนเริ่มต้น 12 เดือน สูงสุดไม่เกิน 24 เดือน
3. รายการสินค้าที่สามารถเข้าไฟแนนซ์ได้
    3.1 การประมูล Parade ต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในรายการที่ระบุให้เข้าไฟแนนซ์กับบริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด เท่านั้น
    3.2 การซื้อสินค้าผ่าน JNEGO ราคาสินค้าต้องไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท หรือ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
4. การชำระค่างวด รับชำระด้วยเช็คล่วงหน้า PDC (Post dated cheque) เท่านั้น
5. ลงนามในสัญญาเช่าซื้อที่บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
6. วงเงินอนุมัติ มีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 
สอบถามเพิ่มเติม
▶ คุณศิริประภา (ฝน) แผนกสินเชื่อ บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
เบอร์ติดต่อ 095-4425616 / ID Line : @jssrfinanceservice
 

บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด

สอบถามเพิ่มเติม
▶ คุณเอ้ เจ้าหน้าที่บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ 02-792-4591
 
สอบถามเพิ่มเติม
▶ คุณศิริประภา (ฝน) แผนกสินเชื่อ บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
เบอร์ติดต่อ 095-4425616 / ID Line : @jssrfinanceservice
 

บริษัท กรุงเทพแกรนด์ แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

สอบถามเพิ่มเติม (เจ้าหน้าที่ธนาคาร)
▶ คุณญาณวรุตม์  หัตถกอง (โหน่ง)
   - เบอร์ติดต่อ 083-323-1592 หรือ 02-679-6262 ต่อ 1574 
   - EMAIL : [email protected]
 
สอบถามเพิ่มเติม
▶ คุณศิริประภา (ฝน) แผนกสินเชื่อ บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
เบอร์ติดต่อ 095-4425616 / ID Line : @jssrfinanceservice
 

บริษัท มิตซูบิชิ เอชซี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

สอบถามเพิ่มเติม
▶ คุณพรรณรัตน์
เบอร์ติดต่อ 087-546-1441 หรือ 084-725-2626
 
สอบถามเพิ่มเติม
▶ คุณศิริประภา (ฝน) แผนกสินเชื่อ บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
เบอร์ติดต่อ 095-4425616 / ID Line : @jssrfinanceservice