lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F1332 ครั้งที่ #F166 วันที่ประมูล 16-19 มกราคม 2562 ( กม.35 )

ประเภท : เครื่องจักรการเกษตร / รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น

ยี่ห้อ : YANMAR

รุ่น : CA-MAX5

S/NO : 011031

E/NO :

C/NO :

รถเกี่ยวข้าว

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 223
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5% 10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านบน ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านขวา ดี
สภาพเครื่องยนต์
   จุดรั่วซึมของเครื่องยนต์ ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F1293
  LOT #F1293
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F1294
  LOT #F1294
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F1295
  LOT #F1295
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  MITSUBISHI
 • F1296
  LOT #F1296
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  MITSUBISHI
 • F1297
  LOT #F1297
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F1298
  LOT #F1298
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F1299
  LOT #F1299
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F1300
  LOT #F1300
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F1301
  LOT #F1301
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F1302
  LOT #F1302
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F1303
  LOT #F1303
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F1304
  LOT #F1304
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F1305
  LOT #F1305
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F1306
  LOT #F1306
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  MITSUBISHI
 • F1307
  LOT #F1307
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F1308
  LOT #F1308
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F1309
  LOT #F1309
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F1310
  LOT #F1310
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F1311
  LOT #F1311
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F1312
  LOT #F1312
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F1313
  LOT #F1313
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F1314
  LOT #F1314
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F1315
  LOT #F1315
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F1316
  LOT #F1316
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  MITSUBISHI
 • F1317
  LOT #F1317
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F1318
  LOT #F1318
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F1319
  LOT #F1319
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F1320
  LOT #F1320
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F1321
  LOT #F1321
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F1322
  LOT #F1322
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F1323
  LOT #F1323
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F1324
  LOT #F1324
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  MITSUBISHI
 • F1325
  LOT #F1325
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  MITSUBISHI
 • F1326
  LOT #F1326
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F1327
  LOT #F1327
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F1328
  LOT #F1328
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F1329
  LOT #F1329
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  MITSUBISHI
 • F1330
  LOT #F1330
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  MITSUBISHI
 • F1331
  LOT #F1331
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  MITSUBISHI