lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0935 ครั้งที่ #F168 วันที่ประมูล 13-16 มีนาคม 2562 ( กม.35 )

ประเภท : เครื่องจักรการเกษตร / รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น

ยี่ห้อ : ISEKI

รุ่น : HL227G

S/NO : H70-000234

E/NO :

C/NO :

รถเกี่ยวข้าว

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 124
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านบน ดี
   ด้านซ้าย พอใช้
   ด้านขวา ดี
สภาพเครื่องยนต์
   จุดรั่วซึมของเครื่องยนต์ ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0954
  LOT #F0954
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F0923
  LOT #F0923
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F0924
  LOT #F0924
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F0925
  LOT #F0925
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F0926
  LOT #F0926
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F0927
  LOT #F0927
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F0928
  LOT #F0928
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F0929
  LOT #F0929
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F0930
  LOT #F0930
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F0931
  LOT #F0931
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F0932
  LOT #F0932
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F0933
  LOT #F0933
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F0934
  LOT #F0934
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F0936
  LOT #F0936
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F0937
  LOT #F0937
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F0938
  LOT #F0938
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  ISEKI
 • F0939
  LOT #F0939
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F0940
  LOT #F0940
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  KUBOTA
 • F0941
  LOT #F0941
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  MITSUBISHI
 • F0942
  LOT #F0942
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  MITSUBISHI
 • F0943
  LOT #F0943
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  MITSUBISHI
 • F0944
  LOT #F0944
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F0945
  LOT #F0945
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F0946
  LOT #F0946
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F0947
  LOT #F0947
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F0948
  LOT #F0948
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F0949
  LOT #F0949
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F0950
  LOT #F0950
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F0951
  LOT #F0951
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F0952
  LOT #F0952
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F0953
  LOT #F0953
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR
 • F0955
  LOT #F0955
  รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
  YANMAR