lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0884 ครั้งที่ #F175 วันที่ประมูล 11 ตุลาคม 2562 ( กม.35 )

รถขุด
รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
KOMATSU
PC128US-2E0
KMTPC039K01009161
4D102-26325734
รถขุด 9,223 ชม. เก๋ง บูมตรง Pad. Shoe บุ้งกี๋

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : 2003
 • กม.35
 • 207
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง เก๋ง
   แผงมอนิเตอร์ ดี
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง ดี
   การทำงานของมิเตอร์วัดตัวอื่นๆ ดี
   เบาะนั่งคนขับ ดี
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล ดี
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ดี
สภาพกระบอกไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกแขน ดี
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกอาร์ม ดี
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกบุ้งกี้ ดี
   รอยรั่วจากกระบอกไฮดรอลิค ตัวยกใบมีด ไม่ติดตั้งใบมีด
ระบบไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก สายไฮโดรลิค ดี
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค ดี
   น้ำมันไฮโดรลิค ดี
   สภาพการใช้งานคันควบคุม ดี
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านขวา ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน ดี
บูม
   บูมเป็นแบบ บูมตรง
สภาพบุ้งกี๋
   สภาพบุ้งกี๋ ดี
   สภาพฟันบุ้งกี๋ ดี
สภาพช่วงล่าง
   แทรค Pad Track
   ความกว้างของแทรค 50 ซ.ม.
   สภาพโซ่-บูช -ด้านขวา ดี
   สภาพโซ่-บูช -ด้านซ้าย ดี
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านซ้าย ดี
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านขวา ดี
   สภาพล้อนำ-ซ้ายหน้า ดี
   สภาพล้อนำ-ขวาหน้า ดี
   สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านขวา ดี
   สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านซ้าย ดี
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านขวา ดี
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านซ้าย ดี
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ซ้าย ดี
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ขวา ดี
    สภาพเอวสวิง ดี
   สภาพมอเตอร์ตัวเดิน ดี
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ดี
   สภาพแบตเตอรี่ ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0896
  LOT #0896
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 0890
  LOT #0890
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  HITACHI
 • 0893
  LOT #0893
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 0891
  LOT #0891
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 0880
  LOT #0880
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 0880A
  LOT #0880A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 0881
  LOT #0881
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 0882
  LOT #0882
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 0882A
  LOT #0882A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 0883
  LOT #0883
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 0885
  LOT #0885
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 0886
  LOT #0886
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 0887
  LOT #0887
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 0888
  LOT #0888
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 0889
  LOT #0889
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  CATERPILLAR
 • 0891A
  LOT #0891A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 0891B
  LOT #0891B
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO
 • 0892
  LOT #0892
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  SUMITOMO
 • 0894
  LOT #0894
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 0895
  LOT #0895
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOMATSU
 • 0897
  LOT #0897
  รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
  KOBELCO