คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขนาดจริง
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
#0975 ครั้งที่ #F195 วันที่ประมูล 18 มิถุนายน 2564 ( กม.35 )

รถบรรทุกเอนกประสงค์
รถบรรทุกเอนกประสงค์
CHIKUSUI
BFE806
6371714
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบนั่งขับ กระบะดั้มพ์

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5%

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 330


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 239,145
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)

รถบรรทุกตีนตะขาบแบบนั่งขับ
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0845
  LOT #0845
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0846
  LOT #0846
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0847
  LOT #0847
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0848
  LOT #0848
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0849
  LOT #0849
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0850
  LOT #0850
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0851
  LOT #0851
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0852
  LOT #0852
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0853
  LOT #0853
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0854
  LOT #0854
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0855
  LOT #0855
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0856
  LOT #0856
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0857
  LOT #0857
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0858
  LOT #0858
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0859
  LOT #0859
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0860
  LOT #0860
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0860A
  LOT #0860A
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0860B
  LOT #0860B
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SANWA
 • 0860C
  LOT #0860C
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SATO
 • 0860D
  LOT #0860D
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIBAURA
 • 0942
  LOT #0942
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0943
  LOT #0943
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0944
  LOT #0944
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0945
  LOT #0945
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0946
  LOT #0946
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0947
  LOT #0947
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0948
  LOT #0948
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0949
  LOT #0949
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TANAKA
 • 0950
  LOT #0950
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0951
  LOT #0951
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0952
  LOT #0952
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KASAHARA
 • 0953
  LOT #0953
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASAKI
 • 0954
  LOT #0954
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0955
  LOT #0955
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0956
  LOT #0956
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • 0957
  LOT #0957
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • 0958
  LOT #0958
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIBAURA
 • 0959
  LOT #0959
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0960
  LOT #0960
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0961
  LOT #0961
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TANAKA
 • 0962
  LOT #0962
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TANAKA
 • 0963
  LOT #0963
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TANAKA
 • 0964
  LOT #0964
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TANAKA
 • 0965
  LOT #0965
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TANAKA
 • 0966
  LOT #0966
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TORO
 • 0967
  LOT #0967
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TORO
 • 0968
  LOT #0968
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TOYOTA
 • 0969
  LOT #0969
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 0970
  LOT #0970
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 0971
  LOT #0971
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 0972
  LOT #0972
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0973
  LOT #0973
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TANAKA
 • 0974
  LOT #0974
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  DELICA
 • 0976
  LOT #0976
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0977
  LOT #0977
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0978
  LOT #0978
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0979
  LOT #0979
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 0980
  LOT #0980
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0981
  LOT #0981
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SANWA
 • 0982
  LOT #0982
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SATO
 • 0983
  LOT #0983
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIBAURA
 • 0984
  LOT #0984
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0985
  LOT #0985
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR