lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0865 ครั้งที่ #F186 วันที่ประมูล 18 กันยายน 2563 ( กม.35 )

เรือและเจ็ทสกี
เรือ
NO BRAND
***,NO MODEL
48220-00575,TT3-7721
เรือพร้อมเครื่องยนต์ 9.9แรงม้า ความยาว 16ฟุต มีอะไหล่ใบพัดเรือ มีรอยแตก 1 จุด

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 138


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 228,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
ประเภทเรือ
   ประเภท เรือตกปลา (เรือแบส)
ขนาด
   ความกว้าง อื่นๆ ระบุ 1.40m
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 4.50m
   ความลึก อื่นๆ ระบุ 40cm
เครื่องยนต์ต้นกำลัง
   เครื่องยนต์เรือ อื่นๆระบุขนาด 9.9 แรงม้า
   สถานะเครื่องยนต์ สตาร์ทติด
   ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน
   ระบบระบายความร้อน ดึงน้ำเข้าระบาย
   ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ไฟฟ้า
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0859
  LOT #0859
  เรือ
  NO BRAND
 • 0860
  LOT #0860
  เรือ
  NO BRAND
 • 0861
  LOT #0861
  เรือ
  OMC
 • 0862
  LOT #0862
  เรือ
  NO BRAND
 • 0863
  LOT #0863
  เรือ
  NO BRAND
 • 0864
  LOT #0864
  เรือ
  NO BRAND
 • 0866
  LOT #0866
  เรือ
  NO BRAND
 • 0867
  LOT #0867
  เรือ
  YAMAHA
 • 0868
  LOT #0868
  เรือ
  YAMAHA
 • 0869
  LOT #0869
  เรือ
  YAMAHA
 • 0870
  LOT #0870
  เรือ
  YANMAR
 • 0871
  LOT #0871
  เรือ
  YOSHIZAWA
 • 0872
  LOT #0872
  เรือ
  YANMAR
 • 0873
  LOT #0873
  เรือ
  CAMPION
 • 0874
  LOT #0874
  เรือ
  MITSUBISHI
 • 0875
  LOT #0875
  เรือ
  NISSAN
 • 0876
  LOT #0876
  เรือ
  YAMAHA
 • 0877
  LOT #0877
  เรือ
  YAMAHA
 • 0878
  LOT #0878
  เรือ
  YAMAHA
 • 0879
  LOT #0879
  เรือ
  YAMAHA
 • 0880
  LOT #0880
  เรือ
  YAMAHA
 • 0880A
  LOT #0880A
  เรือ
  YAMAHA
 • 0881
  LOT #0881
  เรือ
  YAMAHA
 • 0882
  LOT #0882
  เรือ
  YAMAHA