#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2421375
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
ประเภทเรือ
   ประเภท เรือเคบิน
ขนาด
   ความกว้าง อื่นๆ ระบุ 2.10m
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 5.60m
   ความลึก อื่นๆ ระบุ 1m
   เครื่องยนต์เรือ ติดตั้งอยู่ที่ตัวเรือ
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1244
  LOT #1244
  เรือ
  AKASHI
 • 1245
  LOT #1245
  เรือ
  ALEX
 • 1246
  LOT #1246
  เรือ
  AVON
 • 1247
  LOT #1247
  เรือ
  NISSAN
 • 1248
  LOT #1248
  เรือ
  NISSAN
 • 1249
  LOT #1249
  เรือ
  NO BRAND
 • 1250
  LOT #1250
  เรือ
  RANGER
 • 1251
  LOT #1251
  เรือ
  SEARAY
 • 1252
  LOT #1252
  เรือ
  SUZUKI
 • 1253
  LOT #1253
  เรือ
  YAMAHA
 • 1254
  LOT #1254
  เรือ
  YAMAHA
 • 1255
  LOT #1255
  เรือ
  YAMAHA
 • 1256
  LOT #1256
  เรือ
  YAMAHA
 • 1257
  LOT #1257
  เรือ
  YAMAHA
 • 1259
  LOT #1259
  เรือ
  YAMAHA
 • 1260
  LOT #1260
  เรือ
  YAMAHA
 • 1261
  LOT #1261
  เรือ
  YAMAHA
 • 1262
  LOT #1262
  เรือ
  YAMAHA
 • 1263
  LOT #1263
  เรือ
  NO BRAND
 • 1264
  LOT #1264
  เรือ
  YAMAHA
 • 1265
  LOT #1265
  เรือ
  YAMAHA
 • 1266
  LOT #1266
  เรือ
  YAMAHA
 • 1267
  LOT #1267
  เรือ
  YAMAHA
 • 1268
  LOT #1268
  เรือ
  YAMAHA
 • 1269
  LOT #1269
  เรือ
  YAMAHA
 • 1270
  LOT #1270
  เรือ
  YAMAHA
 • 1271
  LOT #1271
  เรือ
  YANMAR
 • 1272
  LOT #1272
  เรือ
  YANMAR
 • 1273
  LOT #1273
  เรือ
  YANMAR
 • 1274
  LOT #1274
  เรือ
  YAMAHA
 • 1275
  LOT #1275
  เรือ
  CHARGER
 • 1276
  LOT #1276
  เรือ
  NO BRAND
 • 1277
  LOT #1277
  เรือ
  PRIJON
 • 1278
  LOT #1278
  เรือ
  PRIJON
 • 1279
  LOT #1279
  เรือ
  YAMAHA
 • 1280
  LOT #1280
  เรือ
  YAMAHA
 • 1281
  LOT #1281
  เรือ
  YAMAHA
 • 1282
  LOT #1282
  เรือ
  YAMAHA
 • 1283
  LOT #1283
  เรือ
  YAMAHA