ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว

ครั้งที่ #C0001 ประมูลวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า27-28 พฤศจิกายน 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน27-30 พฤศจิกายน 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 515 รายการ( 21-11-2019 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ยังไม่มี
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 515 รายการ

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : TS-340
S/NO. 48219-00320 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบเดินตาม
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 9

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : TS-340
S/NO. 48219-00321 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบเดินตาม
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 8

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : TS-340
S/NO. 7103 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบเดินตาม
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 5

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 10 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 5

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : KYOEISHA
รุ่น : LM80
S/NO. 020600 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 1 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 6

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 10 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 9

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 10 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 021604 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 1 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 10 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 9

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. NYACE06183 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 1 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2

ประเภท : รถไถนาเดินตาม
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 65019-00(879-881),313702 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 4 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 3

ประเภท : รถไถนาเดินตาม
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 58519-00(716,717,871) E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 3 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2

ประเภท : รถไถนาเดินตาม
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 58519-00(730,731,732) E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 3 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2

ประเภท : รถไถนาเดินตาม
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : F200
S/NO. 1047753,1082883,1067960 E/NO. C/NO.
รถไถนาเดินตาม 3 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 3

ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : ROBIN
รุ่น : EY80
S/NO. 23003 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 1 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 14

ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 783309,21091,TB39193,08850364,M1182261-2,1F48380101 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 6 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 58519-00(018,046,178,179,181) E/NO. C/NO.
ปั๊ม 5 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 1

ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : ROBIN
รุ่น : ***
S/NO. EH17D-2279124 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 1 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 8

ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 744271,4199,4232,1066699,611002,075085 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 6 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 58519-00(347,385,540-542) E/NO. C/NO.
ปั๊ม 5 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 3