lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0517 ครั้งที่ #F186 วันที่ประมูล 17 กันยายน 2563 ( กม.35 )

เครื่องจักรงานโลหะใช้ในโรงงาน
เครื่องตัด
AIZAWA
N3-1604
8Z071
เครื่องตัด

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 103


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 239,145
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0513
  LOT #0513
  เครื่องตัด
  AMADA
 • 0514
  LOT #0514
  เครื่องตัด
  HITACHI
 • 0515
  LOT #0515
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0516
  LOT #0516
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0518
  LOT #0518
  เครื่องตัด
  HITACHI
 • 0519
  LOT #0519
  เครื่องตัด
  HITACHI
 • 0520
  LOT #0520
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0521
  LOT #0521
  เครื่องตัด
  RYOBI
 • 0522
  LOT #0522
  เครื่องตัด
  TAKEDA
 • 0523
  LOT #0523
  เครื่องตัด
  TAKEDA
 • 0524
  LOT #0524
  เครื่องตัด
  TAKENAKA
 • 0972
  LOT #0972
  เครื่องตัด
  LETEN