#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 6076464


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0365
  LOT #0365
  เครื่องตัด
  AMADA
 • 0366
  LOT #0366
  เครื่องตัด
  HITACHI
 • 0367
  LOT #0367
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0368
  LOT #0368
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0369
  LOT #0369
  เครื่องตัด
  HITACHI
 • 0370
  LOT #0370
  เครื่องตัด
  IKS
 • 0371
  LOT #0371
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0372
  LOT #0372
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0373
  LOT #0373
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0374
  LOT #0374
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0375
  LOT #0375
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0376
  LOT #0376
  เครื่องตัด
  SAITO
 • 0378
  LOT #0378
  เครื่องตัด
  UCHIDA