lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0492 ครั้งที่ #F175 วันที่ประมูล 10 ตุลาคม 2562 ( กม.35 )

โรงงาน
เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
LINCOLN
AIR VANTAGE
A1060800116
เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ เครื่องยนต์ CUMMINS 4สูบ

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 146
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
คุณสมบัติตู้เชื่อมสนาม
   พิกัดกำลังไฟฟ้า (KW) อื่นๆ ระบุ N/A
   พิกัดกระแส (Amp.) อื่นๆ ระบุ N/A
   พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Volts) อื่นๆ ระบุ N/A
เครื่องยนต์
   รุ่นเครื่องยนต์ อื่นๆ ระบุ N/A
   ประเภทของเชื้อเพลิง ดีเซล
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า ปกติ
   ด้านหลัง ปกติ
   ด้านขวา ปกติ
   ด้านซ้าย ปกติ
   ด้านบน ปกติ
สถานะ
   สถานะ ปกติ ทำงานได้ตามสภาพ
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0488
  LOT #0488
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0479
  LOT #0479
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0480
  LOT #0480
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0481
  LOT #0481
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0482
  LOT #0482
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • 0483
  LOT #0483
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0484
  LOT #0484
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0485
  LOT #0485
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0486
  LOT #0486
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0487
  LOT #0487
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0489
  LOT #0489
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0490
  LOT #0490
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • 0491
  LOT #0491
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  AIRMAN