#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3763865


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0628
  LOT #0628
  เครื่องปั่นไฟ
  CROMMELINS
 • 0629
  LOT #0629
  เครื่องปั่นไฟ
  CROMMELINS
 • 0630
  LOT #0630
  เครื่องปั่นไฟ
  CROMMELINS
 • 0631
  LOT #0631
  เครื่องปั่นไฟ
  CROMMELINS
 • 0632
  LOT #0632
  เครื่องปั่นไฟ
  CROMMELINS
 • 0632A
  LOT #0632A
  เครื่องปั่นไฟ
  MARKON
 • 0633
  LOT #0633
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0634
  LOT #0634
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0635
  LOT #0635
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0635A
  LOT #0635A
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0635B
  LOT #0635B
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0636
  LOT #0636
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • 0637
  LOT #0637
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0638
  LOT #0638
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0639
  LOT #0639
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0640
  LOT #0640
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0641
  LOT #0641
  เครื่องปั่นไฟ
  HINON
 • 0642
  LOT #0642
  เครื่องปั่นไฟ
  FORD
 • 0643
  LOT #0643
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0644
  LOT #0644
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0645
  LOT #0645
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0646
  LOT #0646
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0647
  LOT #0647
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0648
  LOT #0648
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0649
  LOT #0649
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0651
  LOT #0651
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0652
  LOT #0652
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0653
  LOT #0653
  เครื่องปั่นไฟ
  MITSUBISHI
 • 0654
  LOT #0654
  เครื่องปั่นไฟ
  TAISEI
 • 0655
  LOT #0655
  เครื่องปั่นไฟ
  OLYMPIAN
 • 0655A
  LOT #0655A
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0656
  LOT #0656
  เครื่องปั่นไฟ
  CATERPILLAR
 • 0657
  LOT #0657
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • 0658
  LOT #0658
  เครื่องปั่นไฟ
  DALE
 • 0659
  LOT #0659
  เครื่องปั่นไฟ
  FG WILSON
 • 0660
  LOT #0660
  เครื่องปั่นไฟ
  OLYMPIAN
 • 0661
  LOT #0661
  เครื่องปั่นไฟ
  MTU