lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0512 ครั้งที่ #F170 วันที่ประมูล 22-25 พฤษภาคม 2562 ( กม.35 )

ประเภท : โรงงาน / เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ

ยี่ห้อ : DENYO

รุ่น : BLW-200SSK

S/NO : 4663243

E/NO :

C/NO :

เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 90
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
คุณสมบัติตู้เชื่อมสนาม
   พิกัดกำลังไฟฟ้า (KW) อื่นๆ ระบุ N/A
   พิกัดกระแส (Amp.) อื่นๆ ระบุ 200 A
   พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Volts) อื่นๆ ระบุ 100 V
เครื่องยนต์
   รุ่นเครื่องยนต์ อื่นๆ ระบุ Kubuta
   ประเภทของเชื้อเพลิง ดีเซล
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า ปกติ
   ด้านหลัง ปกติ
   ด้านขวา ปกติ
   ด้านซ้าย ปกติ
   ด้านบน ปกติ
สถานะ
   สถานะ ปกติ ทำงานได้ตามสภาพ
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0513
  LOT #F0513
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • F0518
  LOT #F0518
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • F0519
  LOT #F0519
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • F0523
  LOT #F0523
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • F0529
  LOT #F0529
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  AIRMAN
 • F0499
  LOT #F0499
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  NO BRAND
 • F0506
  LOT #F0506
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • F0507
  LOT #F0507
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • F0508
  LOT #F0508
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • F0509
  LOT #F0509
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • F0510
  LOT #F0510
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • F0511
  LOT #F0511
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • F0514
  LOT #F0514
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  YANMAR
 • F0515
  LOT #F0515
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • F0516
  LOT #F0516
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • F0517
  LOT #F0517
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • F0520
  LOT #F0520
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  AIRMAN
 • F0521
  LOT #F0521
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  NISSHA
 • F0522
  LOT #F0522
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • F0524
  LOT #F0524
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • F0525
  LOT #F0525
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • F0526
  LOT #F0526
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • F0527
  LOT #F0527
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • F0528
  LOT #F0528
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  YANMAR
 • F0530
  LOT #F0530
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  NO BRAND
 • F0531
  LOT #F0531
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  NO BRAND