lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0044 ครั้งที่ #217 วันที่ประมูล 16 กันยายน 2563 ( กม.32 )

เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก
ถังบรรจุน้ำมัน
NON
***
32220-00058
แท็งก์ จำนวน 1 อัน

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • YEAR : -
 • กม.32
 • 86


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.32 ลานประมูล กม.32 (สินค้าชำระอากรนำเข้าประเทศไทยแล้ว)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0040
  LOT #0040
  ถังบรรจุน้ำมัน
  FKC
 • 0041
  LOT #0041
  ถังบรรจุน้ำมัน
  FUKUCHI
 • 0042
  LOT #0042
  ถังบรรจุน้ำมัน
  MK
 • 0043
  LOT #0043
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NON
 • 0045
  LOT #0045
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NON