lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0274 ครั้งที่ #F190 วันที่ประมูล 20 มกราคม 2564 ( กม.35 )

เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก
ถังบรรจุน้ำมัน
SHINMAYWA
BA135-55A
F206327857
แทงค์ติดหลังรถบรรทุก ขนาด 10800 ลิตร

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10%

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 57


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 249,845
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0260
  LOT #0260
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0261
  LOT #0261
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0262
  LOT #0262
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0263
  LOT #0263
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0264
  LOT #0264
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0265
  LOT #0265
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0266
  LOT #0266
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0267
  LOT #0267
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0268
  LOT #0268
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0269
  LOT #0269
  ถังบรรจุน้ำมัน
  MK
 • 0270
  LOT #0270
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0271
  LOT #0271
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0272
  LOT #0272
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0273
  LOT #0273
  ถังบรรจุน้ำมัน
  OGIHARA
 • 0275
  LOT #0275
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0276
  LOT #0276
  ถังบรรจุน้ำมัน
  SHINMAYWA
 • 0277
  LOT #0277
  ถังบรรจุน้ำมัน
  SHOWA
 • 0278
  LOT #0278
  ถังบรรจุน้ำมัน
  YANO
 • 0278A
  LOT #0278A
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0278B
  LOT #0278B
  ถังบรรจุน้ำมัน
  TOKYU
 • 0278C
  LOT #0278C
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 1022
  LOT #1022
  ถังบรรจุน้ำมัน
  MARUYAMA