#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3763932


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0273
  LOT #0273
  ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
  NO BRAND
 • 0274
  LOT #0274
  ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
  NO BRAND
 • 0275
  LOT #0275
  ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
  NO BRAND
 • 0276
  LOT #0276
  ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
  NO BRAND
 • 0277
  LOT #0277
  ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
  NO BRAND
 • 0278
  LOT #0278
  ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
  NO BRAND
 • 0279
  LOT #0279
  ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
  NO BRAND
 • 0280
  LOT #0280
  ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
  NO BRAND
 • 0281
  LOT #0281
  ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
  NO BRAND
 • 0282
  LOT #0282
  ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
  NO BRAND
 • 0283
  LOT #0283
  ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
  NO BRAND
 • 0285
  LOT #0285
  ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
  NO BRAND
 • 0286
  LOT #0286
  ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
  NO BRAND
 • 0287
  LOT #0287
  ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
  NO BRAND