lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0915 ครั้งที่ #F167 วันที่ประมูล 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 ( กม.35 )

ประเภท : เครื่องจักรการเกษตร / เครื่องฉีดพ่น

ยี่ห้อ : NO BRAND

รุ่น : HTI-8000MST

S/NO : 60018-00078

E/NO :

C/NO :

เครื่องฉีดพ่นเพิ่มความชื้นในอากาศ

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 150
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0908
  LOT #F0908
  เครื่องฉีดพ่น
  NO BRAND
 • F0909
  LOT #F0909
  เครื่องฉีดพ่น
  NO BRAND
 • F0910
  LOT #F0910
  เครื่องฉีดพ่น
  NO BRAND
 • F0911
  LOT #F0911
  เครื่องฉีดพ่น
  NO BRAND
 • F0912
  LOT #F0912
  เครื่องฉีดพ่น
  NO BRAND
 • F0913
  LOT #F0913
  เครื่องฉีดพ่น
  NO BRAND
 • F0914
  LOT #F0914
  เครื่องฉีดพ่น
  MITSUBISHI
 • F0916
  LOT #F0916
  เครื่องฉีดพ่น
  NO BRAND