lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0116 ครั้งที่ #F169 วันที่ประมูล 24-27 เมษายน 2562 ( กม.35 )

ประเภท : เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก / เครื่องยนต์

ยี่ห้อ : MITSUBISHI

รุ่น : 6D24

S/NO : ***

E/NO : 6D24-343798

C/NO :

เครื่องยนต์ CNG

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 143
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0042
  LOT #F0042
  เครื่องยนต์
  ISEKI
 • F0043
  LOT #F0043
  เครื่องยนต์
  ISEKI
 • F0044
  LOT #F0044
  เครื่องยนต์
  ISEKI
 • F0045
  LOT #F0045
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0046
  LOT #F0046
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0047
  LOT #F0047
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • F0048
  LOT #F0048
  เครื่องยนต์
  SHIBAURA
 • F0049
  LOT #F0049
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0050
  LOT #F0050
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0051
  LOT #F0051
  เครื่องยนต์
  TARO
 • F0052
  LOT #F0052
  เครื่องยนต์
  TARO
 • F0053
  LOT #F0053
  เครื่องยนต์
  TARO
 • F0054
  LOT #F0054
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0055
  LOT #F0055
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0056
  LOT #F0056
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0057
  LOT #F0057
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0058
  LOT #F0058
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0059
  LOT #F0059
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0060
  LOT #F0060
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0061
  LOT #F0061
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0062
  LOT #F0062
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • F0063
  LOT #F0063
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • F0064
  LOT #F0064
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0065
  LOT #F0065
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0066
  LOT #F0066
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0067
  LOT #F0067
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0068
  LOT #F0068
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0069
  LOT #F0069
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0070
  LOT #F0070
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0071
  LOT #F0071
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0072
  LOT #F0072
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0073
  LOT #F0073
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0074
  LOT #F0074
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • F0075
  LOT #F0075
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • F0076
  LOT #F0076
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • F0077
  LOT #F0077
  เครื่องยนต์
  DEUTZ
 • F0078
  LOT #F0078
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0079
  LOT #F0079
  เครื่องยนต์
  CATERPILLAR
 • F0080
  LOT #F0080
  เครื่องยนต์
  CUMMINS
 • F0081
  LOT #F0081
  เครื่องยนต์
  CUMMINS
 • F0082
  LOT #F0082
  เครื่องยนต์
  CUMMINS
 • F0083
  LOT #F0083
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0084
  LOT #F0084
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0085
  LOT #F0085
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0086
  LOT #F0086
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0087
  LOT #F0087
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0088
  LOT #F0088
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0089
  LOT #F0089
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0090
  LOT #F0090
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0091
  LOT #F0091
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0092
  LOT #F0092
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0093
  LOT #F0093
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0094
  LOT #F0094
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0095
  LOT #F0095
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0096
  LOT #F0096
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0097
  LOT #F0097
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0098
  LOT #F0098
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0099
  LOT #F0099
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0100
  LOT #F0100
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0101
  LOT #F0101
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0102
  LOT #F0102
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0103
  LOT #F0103
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0104
  LOT #F0104
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0105
  LOT #F0105
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0106
  LOT #F0106
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0107
  LOT #F0107
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0108
  LOT #F0108
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0109
  LOT #F0109
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0110
  LOT #F0110
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0111
  LOT #F0111
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0112
  LOT #F0112
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0113
  LOT #F0113
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0114
  LOT #F0114
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0115
  LOT #F0115
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0117
  LOT #F0117
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0118
  LOT #F0118
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0119
  LOT #F0119
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0120
  LOT #F0120
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0121
  LOT #F0121
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0122
  LOT #F0122
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0123
  LOT #F0123
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0124
  LOT #F0124
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0125
  LOT #F0125
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0126
  LOT #F0126
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0127
  LOT #F0127
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0128
  LOT #F0128
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0129
  LOT #F0129
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0130
  LOT #F0130
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0131
  LOT #F0131
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0132
  LOT #F0132
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0133
  LOT #F0133
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0134
  LOT #F0134
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0135
  LOT #F0135
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0136
  LOT #F0136
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0137
  LOT #F0137
  เครื่องยนต์
  PERKINS
 • F0138
  LOT #F0138
  เครื่องยนต์
  HINO
 • F0139
  LOT #F0139
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0140
  LOT #F0140
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0141
  LOT #F0141
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • F0142
  LOT #F0142
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • F0143
  LOT #F0143
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0144
  LOT #F0144
  เครื่องยนต์
  CATERPILLAR
 • F0145
  LOT #F0145
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • F0146
  LOT #F0146
  เครื่องยนต์
  ISUZU