lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F1201 ครั้งที่ #F169 วันที่ประมูล 24-27 เมษายน 2562 ( กม.35 )

ประเภท : เครื่องจักรการเกษตร / ปั๊มน้ำ

ยี่ห้อ : GODWIN

รุ่น : CD150M-280IMP

S/NO : S46244/09

E/NO :

C/NO :

ปั๊ม 1 ตัว

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 137
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0039
  LOT #F0039
  ปั๊มน้ำ
  NO BRAND
 • F0040
  LOT #F0040
  ปั๊มน้ำ
  NO BRAND
 • F0041
  LOT #F0041
  ปั๊มน้ำ
  YANMAR
 • F0219
  LOT #F0219
  ปั๊มน้ำ
  NO BRAND
 • F0662
  LOT #F0662
  ปั๊มน้ำ
  MEIDEN
 • F1199
  LOT #F1199
  ปั๊มน้ำ
  GODWIN
 • F1200
  LOT #F1200
  ปั๊มน้ำ
  GODWIN
 • F1202
  LOT #F1202
  ปั๊มน้ำ
  NO BRAND
 • F1203
  LOT #F1203
  ปั๊มน้ำ
  NO BRAND
 • F1204
  LOT #F1204
  ปั๊มน้ำ
  NO BRAND
 • F1205
  LOT #F1205
  ปั๊มน้ำ
  SAKURAGAWA
 • F1206
  LOT #F1206
  ปั๊มน้ำ
  NO BRAND
 • F1206A
  LOT #F1206A
  ปั๊มน้ำ
  MITSUBISHI
 • F1207
  LOT #F1207
  ปั๊มน้ำ
  NO BRAND
 • F1208
  LOT #F1208
  ปั๊มน้ำ
  NO BRAND
 • F1209
  LOT #F1209
  ปั๊มน้ำ
  NO BRAND
 • F1210
  LOT #F1210
  ปั๊มน้ำ
  NO BRAND
 • F1211
  LOT #F1211
  ปั๊มน้ำ
  NO BRAND
 • F1212
  LOT #F1212
  ปั๊มน้ำ
  NO BRAND
 • F1213
  LOT #F1213
  ปั๊มน้ำ
  NO BRAND
 • F1214
  LOT #F1214
  ปั๊มน้ำ
  NO BRAND
 • F1215
  LOT #F1215
  ปั๊มน้ำ
  HONDA
 • F1216
  LOT #F1216
  ปั๊มน้ำ
  NO BRAND
 • F1226
  LOT #F1226
  ปั๊มน้ำ
  NO BRAND