lorem ipsum dolor sit thumb
#NO LOT ครั้งที่ #F188 วันที่ประมูล 20 พฤศจิกายน 2563 ( กม.35 )

เครื่องจักรการเกษตร
เครื่องพรวนดิน
KUBOTA
HRG-2200BKA
43542
โรตารี่

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 46


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 239,145
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NIPLO
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NIPLO
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  KUBOTA
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  KUBOTA
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NIPLO
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  ISEKI
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  KUBOTA
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  KUBOTA
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  KOBASHI
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NIPLO
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NIPLO
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NIPLO
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  KUBOTA
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  KOBASHI
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  MITSUBISHI
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  KUBOTA
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NIPLO
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  KUBOTA
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  YANMAR
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  KUBOTA
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  KUBOTA
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  KUBOTA
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  HINOMOTO
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  KUBOTA
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  KUBOTA
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NIPLO
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NIPLO
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  ISEKI
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  ISEKI
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  YANMAR
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  ISEKI
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  YANMAR
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  ISEKI
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  ISEKI
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND
 • LOT #
  เครื่องพรวนดิน
  NO BRAND