lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0348 ครั้งที่ #195 วันที่ประมูล 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 ( กม.32 )

ประเภท : เครื่องจักรงานโลหะ / เครื่องดัดท่อ

ยี่ห้อ : HY

รุ่น : HY-25H

S/NO : ***

E/NO :

C/NO :

เครื่องดัดท่อ *ยังไม่เคยใช้งาน จำนวน 2 เครื่อง

*** CANCEL ***

  • YEAR : -
  • กม.32
  • 168
KM.32 ลานประมูล กม.32 (สินค้าชำระอากรนำเข้าประเทศไทยแล้ว)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ