lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0348 ครั้งที่ #195 วันที่ประมูล 14 กุมพาพันธ์ 2562 ( กม.32 )

เครื่องจักรงานโลหะ
เครื่องดัดท่อ
HY
HY-25H
***
เครื่องดัดท่อ *ยังไม่เคยใช้งาน จำนวน 2 เครื่อง

  • YEAR : -
  • กม.32
  • 302
KM.32 ลานประมูล กม.32 (สินค้าชำระอากรนำเข้าประเทศไทยแล้ว)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ