lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0200 ครั้งที่ #193 วันที่ประมูล 13 ธันวาคม 2561 ( กม.35 )

ประเภท : เครื่องจักรงานโลหะ / เครื่องดัดท่อ

ยี่ห้อ : HY

รุ่น : HY-25H

S/NO : ***

E/NO :

C/NO :

เครื่องดัดท่อ *ยังไม่เคยใช้งาน จำนวน 3 เครื่อง

  • YEAR : -
  • กม.35
  • 64
KM.32 ลานประมูล กม.32 (สินค้าชำระอากรนำเข้าประเทศไทยแล้ว)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
  • 0201
    LOT #0201
    เครื่องดัดท่อ
    NON