lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0672 ครั้งที่ #F177 วันที่ประมูล 12 ธันวาคม 2562 ( กม.35 )

เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก
แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
ISUZU
CXH81
08219-00216
เพลาท้ายรถบรรทุก ,เพลาคู่ ,แหนบ ,ดุมใหญ่ISUZU

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 174
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 30% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 60,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 260,000
VAT 7 % 18,200
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 278,200
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 288,900
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0670
  LOT #0670
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  HINO
 • 0671
  LOT #0671
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  HINO
 • 0673
  LOT #0673
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  ISUZU
 • 0674
  LOT #0674
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  MITSUBISHI
 • 0675
  LOT #0675
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  MITSUBISHI
 • 0676
  LOT #0676
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  MITSUBISHI
 • 0677
  LOT #0677
  แท่นเพลาหลังรถ 10 ล้อ
  NO BRAND