#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 6076737


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า พอใช้
   ด้านขวา พอใช้
   ด้านหลัง พอใช้
   ด้านซ้าย พอใช้
   ด้านบน พอใช้
ระบบ
   ระบบ ระบบไฟฟ้า
   ระบบเครื่องยนต์ / ไฟฟ้า พอใช้
   ยกได้สูง โปรดระบุ 4.6 เมตร
หมายเหตุ
   หมายเหตุ พอใช้
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0301
  LOT #0301
  รถกระเช้า
  AICHI
 • 1169
  LOT #1169
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1170
  LOT #1170
  รถกระเช้า
  KIORITZ
 • 1171
  LOT #1171
  รถกระเช้า
  KIORITZ
 • 1172
  LOT #1172
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1173
  LOT #1173
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1174
  LOT #1174
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1175
  LOT #1175
  รถกระเช้า
  UPRIGHT
 • 1176
  LOT #1176
  รถกระเช้า
  AICHI
 • 1177
  LOT #1177
  รถกระเช้า
  AICHI
 • 1179
  LOT #1179
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1180
  LOT #1180
  รถกระเช้า
  GENIE