#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( )
 • YEAR : -
 • 3152185


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0460
  LOT #0460
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0454
  LOT #0454
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • 0456
  LOT #0456
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0463
  LOT #0463
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0452
  LOT #0452
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0430
  LOT #0430
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0398
  LOT #0398
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0399
  LOT #0399
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0409
  LOT #0409
  เครื่องปั่นไฟ
  HONDA
 • 0414
  LOT #0414
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0415
  LOT #0415
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0416
  LOT #0416
  เครื่องปั่นไฟ
  HONDA
 • 0417
  LOT #0417
  เครื่องปั่นไฟ
  MITSUBISHI
 • 0418
  LOT #0418
  เครื่องปั่นไฟ
  MITSUBISHI
 • 0419
  LOT #0419
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0420
  LOT #0420
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0421
  LOT #0421
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0422
  LOT #0422
  เครื่องปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0423
  LOT #0423
  เครื่องปั่นไฟ
  SANYO
 • 0424
  LOT #0424
  เครื่องปั่นไฟ
  SHINDAIWA
 • 0425
  LOT #0425
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0426
  LOT #0426
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0427
  LOT #0427
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0428
  LOT #0428
  เครื่องปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0429
  LOT #0429
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0431
  LOT #0431
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0432
  LOT #0432
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0434
  LOT #0434
  เครื่องปั่นไฟ
  EIKO GIKEN
 • 0435
  LOT #0435
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0436
  LOT #0436
  เครื่องปั่นไฟ
  YANMAR
 • 0437
  LOT #0437
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0438
  LOT #0438
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • 0439
  LOT #0439
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • 0440
  LOT #0440
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • 0441
  LOT #0441
  เครื่องปั่นไฟ
  HIMOINSA
 • 0442
  LOT #0442
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0443
  LOT #0443
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • 0444
  LOT #0444
  เครื่องปั่นไฟ
  INGERSOLL RAND
 • 0445
  LOT #0445
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0446
  LOT #0446
  เครื่องปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0447
  LOT #0447
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0448
  LOT #0448
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0449
  LOT #0449
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0450
  LOT #0450
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0451
  LOT #0451
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0453
  LOT #0453
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0455
  LOT #0455
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0457
  LOT #0457
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0458
  LOT #0458
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0459
  LOT #0459
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0461
  LOT #0461
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0461A
  LOT #0461A
  เครื่องปั่นไฟ
  ATLAS COPCO
 • 0462
  LOT #0462
  เครื่องปั่นไฟ
  PROMAC
 • 0464
  LOT #0464
  เครื่องปั่นไฟ
  CUMMINS
 • 0465
  LOT #0465
  เครื่องปั่นไฟ
  DENYO
 • 0466
  LOT #0466
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0467
  LOT #0467
  เครื่องปั่นไฟ
  NIPPON SHARYO
 • 0468
  LOT #0468
  เครื่องปั่นไฟ
  VPOWER