lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0845 ครั้งที่ #F186 วันที่ประมูล 18 กันยายน 2563 ( กม.35 )

เรือและเจ็ทสกี
เครื่องยนต์เรือ
SUZUKI
DF60
***
เครื่องยนต์เรือ 60แรงม้า 4 จังหวะ

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 143


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 249,845
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0833
  LOT #0833
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • 0834
  LOT #0834
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • 0835
  LOT #0835
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • 0836
  LOT #0836
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • 0837
  LOT #0837
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • 0838
  LOT #0838
  เครื่องยนต์เรือ
  MERCRUISER
 • 0839
  LOT #0839
  เครื่องยนต์เรือ
  MERCRUISER
 • 0840
  LOT #0840
  เครื่องยนต์เรือ
  MERCURY
 • 0841
  LOT #0841
  เครื่องยนต์เรือ
  NISSAN
 • 0842
  LOT #0842
  เครื่องยนต์เรือ
  NISSAN
 • 0843
  LOT #0843
  เครื่องยนต์เรือ
  SUZUKI
 • 0844
  LOT #0844
  เครื่องยนต์เรือ
  SUZUKI
 • 0846
  LOT #0846
  เครื่องยนต์เรือ
  VOLVO
 • 0846A
  LOT #0846A
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 0846B
  LOT #0846B
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 0846C
  LOT #0846C
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 0847
  LOT #0847
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA