lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0847A ครั้งที่ #F186 วันที่ประมูล 18 กันยายน 2563 ( กม.35 )

เรือและเจ็ทสกี
เครื่องยนต์
SUZUKI
DT115
***
เครื่องยนต์เรือ 115แรงม้า

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 111


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 249,845
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0085
  LOT #0085
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0086
  LOT #0086
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0088
  LOT #0088
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0089
  LOT #0089
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0090
  LOT #0090
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0091
  LOT #0091
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0092
  LOT #0092
  เครื่องยนต์
  DCEC
 • 0093
  LOT #0093
  เครื่องยนต์
  DEUTZ
 • 0094
  LOT #0094
  เครื่องยนต์
  DEUTZ
 • 0095
  LOT #0095
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0096
  LOT #0096
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0097
  LOT #0097
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0098
  LOT #0098
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0099
  LOT #0099
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0100
  LOT #0100
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0101
  LOT #0101
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0102
  LOT #0102
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0103
  LOT #0103
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0104
  LOT #0104
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0105
  LOT #0105
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0106
  LOT #0106
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0107
  LOT #0107
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0108
  LOT #0108
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0109
  LOT #0109
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0110
  LOT #0110
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0111
  LOT #0111
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0112
  LOT #0112
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0113
  LOT #0113
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0114
  LOT #0114
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0115
  LOT #0115
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0116
  LOT #0116
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0117
  LOT #0117
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0118
  LOT #0118
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0119
  LOT #0119
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0120
  LOT #0120
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0121
  LOT #0121
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0122
  LOT #0122
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0123
  LOT #0123
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0124
  LOT #0124
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0125
  LOT #0125
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0126
  LOT #0126
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0127
  LOT #0127
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0128
  LOT #0128
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0129
  LOT #0129
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0130
  LOT #0130
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0131
  LOT #0131
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0132
  LOT #0132
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0133
  LOT #0133
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0134
  LOT #0134
  เครื่องยนต์
  SCANIA
 • 0135
  LOT #0135
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0136
  LOT #0136
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0137
  LOT #0137
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0138
  LOT #0138
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0139
  LOT #0139
  เครื่องยนต์
  NISSAN