lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1348 ครั้งที่ #F177 วันที่ประมูล 14 ธันวาคม 2562 ( กม.35 )

รถกระเช้า
รถกระเช้า
GENIE
S-45
S4507-12742
F3L2011-10287911
รถกระเช้า

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 208
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านขวา ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน ดี
ระบบ
   ระบบ ระบบเครื่องยนต์
   ระบบเครื่องยนต์ / ไฟฟ้า ดี
   ยกได้สูง โปรดระบุ 13.7 เมตร
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1337
  LOT #1337
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1303
  LOT #1303
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1304
  LOT #1304
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1305
  LOT #1305
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1306
  LOT #1306
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1307
  LOT #1307
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1308
  LOT #1308
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1314
  LOT #1314
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1315
  LOT #1315
  รถกระเช้า
  SKYJACK
 • 1317
  LOT #1317
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1318
  LOT #1318
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1316
  LOT #1316
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1320
  LOT #1320
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1319
  LOT #1319
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1321
  LOT #1321
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1324
  LOT #1324
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1322
  LOT #1322
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1325
  LOT #1325
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1323
  LOT #1323
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1326
  LOT #1326
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1327
  LOT #1327
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1328
  LOT #1328
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1332
  LOT #1332
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1329
  LOT #1329
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1334
  LOT #1334
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1335
  LOT #1335
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1336
  LOT #1336
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1339
  LOT #1339
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1343
  LOT #1343
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1341
  LOT #1341
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1298
  LOT #1298
  รถกระเช้า
  KUBOTA
 • 1299
  LOT #1299
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1300
  LOT #1300
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1301
  LOT #1301
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1302
  LOT #1302
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1309
  LOT #1309
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1310
  LOT #1310
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1311
  LOT #1311
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1312
  LOT #1312
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1313
  LOT #1313
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1330
  LOT #1330
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1331
  LOT #1331
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1333
  LOT #1333
  รถกระเช้า
  HAULOTTE
 • 1338
  LOT #1338
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1340
  LOT #1340
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1342
  LOT #1342
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1344
  LOT #1344
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1345
  LOT #1345
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1346
  LOT #1346
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1347
  LOT #1347
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1349
  LOT #1349
  รถกระเช้า
  GENIE