lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0145 ครั้งที่ #201 วันที่ประมูล 12-15 มิถุนายน 2562 ( กม.32 )

ประเภท : เครื่องจักรงานโลหะใช้ในโรงงาน / เครื่องรีด

ยี่ห้อ : C&T

รุ่น : TF-060

S/NO : ***

E/NO :

C/NO :

ชุดเครื่องมือ 60 ชิ้น/1ชุด จำนวน 2 ชุด ยังไม่เคยใช้งาน

 • YEAR : -
 • กม.32
 • 140
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.32 ลานประมูล กม.32 (สินค้าชำระอากรนำเข้าประเทศไทยแล้ว)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0107
  LOT #0107
  เครื่องรีด
  RLEAO
 • 0108
  LOT #0108
  เครื่องรีด
  RLEAO
 • 0109
  LOT #0109
  เครื่องรีด
  RLEAO
 • 0110
  LOT #0110
  เครื่องรีด
  RLEAO
 • 0111
  LOT #0111
  เครื่องรีด
  RLEAO
 • 0112
  LOT #0112
  เครื่องรีด
  RLEAO
 • 0113
  LOT #0113
  เครื่องรีด
  TNC
 • 0114
  LOT #0114
  เครื่องรีด
  TNC
 • 0115
  LOT #0115
  เครื่องรีด
  TNC
 • 0116
  LOT #0116
  เครื่องรีด
  TNC
 • 0117
  LOT #0117
  เครื่องรีด
  TNC
 • 0118
  LOT #0118
  เครื่องรีด
  NON
 • 0178
  LOT #0178
  เครื่องรีด
  UNI
 • 0179
  LOT #0179
  เครื่องรีด
  NON
 • 0186
  LOT #0186
  เครื่องรีด
  NON
 • 0187
  LOT #0187
  เครื่องรีด
  NON
 • 0301
  LOT #0301
  เครื่องรีด
  NON