lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0196 ครั้งที่ #198 วันที่ประมูล 24-27 เมษายน 2562 ( กม.32 )

ประเภท : เครื่องจักรงานโลหะใช้ในโรงงาน / เครื่องรีด

ยี่ห้อ : C&T

รุ่น : TF-060

S/NO : ***

E/NO :

C/NO :

ชุดเครื่องมือ 60 ชิ้น/1ชุด จำนวน 2 ชุด ยังไม่เคยใช้งาน

 • YEAR : -
 • กม.32
 • 315
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.32 ลานประมูล กม.32 (สินค้าชำระอากรนำเข้าประเทศไทยแล้ว)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0171
  LOT #0171
  เครื่องรีด
  NON
 • 0199
  LOT #0199
  เครื่องรีด
  RLEAO
 • 0200
  LOT #0200
  เครื่องรีด
  RLEAO
 • 0201
  LOT #0201
  เครื่องรีด
  RLEAO
 • 0202
  LOT #0202
  เครื่องรีด
  RLEAO
 • 0203
  LOT #0203
  เครื่องรีด
  RLEAO
 • 0204
  LOT #0204
  เครื่องรีด
  RLEAO
 • 0256
  LOT #0256
  เครื่องรีด
  BOOSTER
 • 0257
  LOT #0257
  เครื่องรีด
  BOOSTER
 • 0258
  LOT #0258
  เครื่องรีด
  BOOSTER
 • 0259
  LOT #0259
  เครื่องรีด
  CRAFIX
 • 0260
  LOT #0260
  เครื่องรีด
  CRAFIX
 • 0261
  LOT #0261
  เครื่องรีด
  CRAFIX
 • 0262
  LOT #0262
  เครื่องรีด
  CRAFIX