#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3763657


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1311
  LOT #1311
  เครื่องยนต์เรือ
  HONDA
 • 1312
  LOT #1312
  เครื่องยนต์เรือ
  MERCURY
 • 1313
  LOT #1313
  เครื่องยนต์เรือ
  MERCURY
 • 1315
  LOT #1315
  เครื่องยนต์เรือ
  MITSUBISHI
 • 1316
  LOT #1316
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 1317
  LOT #1317
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 1318
  LOT #1318
  เครื่องยนต์เรือ
  YAMAHA
 • 1318A
  LOT #1318A
  เครื่องยนต์เรือ
  YANMAR