lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0598 ครั้งที่ #F167 วันที่ประมูล 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 ( กม.35 )

ประเภท : รถกระเช้า / รถกระเช้า

ยี่ห้อ : JLG

รุ่น : 2030ES

S/NO : 0200117107

E/NO :

C/NO :

รถกระเช้า ไฟฟ้า สูง 20 ฟุต (6.1เมตร)

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 141
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านขวา ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน ดี
ระบบ
   ระบบ ระบบไฟฟ้า
   ระบบเครื่องยนต์ / ไฟฟ้า ดี
   ยกได้สูง โปรดระบุ 6.1 เมตร
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0590
  LOT #F0590
  รถกระเช้า
  NIKKEN
 • F0591
  LOT #F0591
  รถกระเช้า
  JLG
 • F0592
  LOT #F0592
  รถกระเช้า
  GENIE
 • F0593
  LOT #F0593
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • F0594
  LOT #F0594
  รถกระเช้า
  GENIE
 • F0595
  LOT #F0595
  รถกระเช้า
  GENIE
 • F0596
  LOT #F0596
  รถกระเช้า
  JLG
 • F0597
  LOT #F0597
  รถกระเช้า
  JLG
 • F0599
  LOT #F0599
  รถกระเช้า
  GENIE
 • F0600
  LOT #F0600
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • F0601
  LOT #F0601
  รถกระเช้า
  JLG
 • F0602
  LOT #F0602
  รถกระเช้า
  JLG
 • F0603
  LOT #F0603
  รถกระเช้า
  JLG
 • F0604
  LOT #F0604
  รถกระเช้า
  GENIE
 • F0605
  LOT #F0605
  รถกระเช้า
  AICHI
 • F0606
  LOT #F0606
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • F0607
  LOT #F0607
  รถกระเช้า
  AICHI