lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0828 ครั้งที่ #F166 วันที่ประมูล 16-19 มกราคม 2562 ( กม.35 )

ประเภท : รถกระเช้า / รถกระเช้า

ยี่ห้อ : JLG

รุ่น : 260MRT

S/NO : 200174198

E/NO :

C/NO :

รถกระเช้า 26ฟุต ดีเซล

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 123
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5% 10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0823
  LOT #F0823
  รถกระเช้า
  AICHI
 • F0824
  LOT #F0824
  รถกระเช้า
  HAULOTTE
 • F0825
  LOT #F0825
  รถกระเช้า
  AICHI
 • F0826
  LOT #F0826
  รถกระเช้า
  JLG
 • F0827
  LOT #F0827
  รถกระเช้า
  JLG
 • F0829
  LOT #F0829
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • F0830
  LOT #F0830
  รถกระเช้า
  AICHI
 • F0831
  LOT #F0831
  รถกระเช้า
  HAULOTTE
 • F0832
  LOT #F0832
  รถกระเช้า
  HAULOTTE
 • F0833
  LOT #F0833
  รถกระเช้า
  GENIE
 • F0834
  LOT #F0834
  รถกระเช้า
  GENIE
 • F0835
  LOT #F0835
  รถกระเช้า
  GENIE
 • F0836
  LOT #F0836
  รถกระเช้า
  GENIE
 • F0837
  LOT #F0837
  รถกระเช้า
  AICHI
 • F0838
  LOT #F0838
  รถกระเช้า
  SMAC
 • F0839
  LOT #F0839
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • F0840
  LOT #F0840
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • F0841
  LOT #F0841
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • F0842
  LOT #F0842
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • F0843
  LOT #F0843
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • F0844
  LOT #F0844
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • F0845
  LOT #F0845
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • F0846
  LOT #F0846
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • F0847
  LOT #F0847
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • F0848
  LOT #F0848
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • F0849
  LOT #F0849
  รถกระเช้า
  NO BRAND