#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3978644


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0368
  LOT #0368
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0369
  LOT #0369
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  KATO
 • 0370
  LOT #0370
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  MAEDA
 • 0371
  LOT #0371
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0372
  LOT #0372
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  MAEDA
 • 0373
  LOT #0373
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  MAEDA
 • 0374
  LOT #0374
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  MAEDA
 • 0375
  LOT #0375
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  NANSEI
 • 0376
  LOT #0376
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0377
  LOT #0377
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0378
  LOT #0378
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0379
  LOT #0379
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0380
  LOT #0380
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0381
  LOT #0381
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0382
  LOT #0382
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0383
  LOT #0383
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0384
  LOT #0384
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0385
  LOT #0385
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0386
  LOT #0386
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0387
  LOT #0387
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0388
  LOT #0388
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0389
  LOT #0389
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0390
  LOT #0390
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0391
  LOT #0391
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0392
  LOT #0392
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0393
  LOT #0393
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0394
  LOT #0394
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0395
  LOT #0395
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0396
  LOT #0396
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0397
  LOT #0397
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0398
  LOT #0398
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0399
  LOT #0399
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0400
  LOT #0400
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0401
  LOT #0401
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  PALFINGER