lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0291 ครั้งที่ #F169 วันที่ประมูล 24-27 เมษายน 2562 ( กม.35 )

ประเภท : เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก / เครนติดหลังรถบรรทุก

ยี่ห้อ : UNIC

รุ่น : UR35V

S/NO : V052074

E/NO :

C/NO :

เครนติดหลังรถบรรทุก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 78
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0285
  LOT #F0285
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • F0286
  LOT #F0286
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • F0287
  LOT #F0287
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • F0288
  LOT #F0288
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • F0289
  LOT #F0289
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • F0290
  LOT #F0290
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  MAEDA
 • F0290A
  LOT #F0290A
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0292
  LOT #F0292
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0293
  LOT #F0293
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0294
  LOT #F0294
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0295
  LOT #F0295
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0296
  LOT #F0296
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0297
  LOT #F0297
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0298
  LOT #F0298
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0299
  LOT #F0299
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0300
  LOT #F0300
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0301
  LOT #F0301
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0302
  LOT #F0302
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0303
  LOT #F0303
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0304
  LOT #F0304
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SHINMAYWA
 • F0305
  LOT #F0305
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SHINMAYWA
 • F0306
  LOT #F0306
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SHINMAYWA
 • F0307
  LOT #F0307
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SHINMAYWA
 • F0308
  LOT #F0308
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SHINMAYWA
 • F0309
  LOT #F0309
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0310
  LOT #F0310
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0311
  LOT #F0311
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0312
  LOT #F0312
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0313
  LOT #F0313
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0314
  LOT #F0314
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0315
  LOT #F0315
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0316
  LOT #F0316
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0317
  LOT #F0317
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0318
  LOT #F0318
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0319
  LOT #F0319
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0320
  LOT #F0320
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0321
  LOT #F0321
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0322
  LOT #F0322
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0323
  LOT #F0323
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0324
  LOT #F0324
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0325
  LOT #F0325
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0326
  LOT #F0326
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0327
  LOT #F0327
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0328
  LOT #F0328
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0329
  LOT #F0329
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0330
  LOT #F0330
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • F0331
  LOT #F0331
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  FURUKAWA