lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0178 ครั้งที่ #F167 วันที่ประมูล 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 ( กม.35 )

ประเภท : อะไหล่รถบรรทุก / เครนติดหลังรถบรรทุก

ยี่ห้อ : KANGLIM

รุ่น : KN894ANW

S/NO : 60018-00039

E/NO :

C/NO :

เครนติดหลังรถบรรทุกพร้อมตัวหนีบและ Pump

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 73
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0171
  LOT #F0171
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • F0172
  LOT #F0172
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • F0173
  LOT #F0173
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • F0174
  LOT #F0174
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SOOSAN
 • F0175
  LOT #F0175
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SOOSAN
 • F0176
  LOT #F0176
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  PM
 • F0177
  LOT #F0177
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  KANGLIM
 • F0179
  LOT #F0179
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  KANGLIM
 • F0180
  LOT #F0180
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  JANGIN
 • F0180A
  LOT #F0180A
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0180B
  LOT #F0180B
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0180C
  LOT #F0180C
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0180D
  LOT #F0180D
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0180E
  LOT #F0180E
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0181
  LOT #F0181
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0182
  LOT #F0182
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0183
  LOT #F0183
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0184
  LOT #F0184
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0185
  LOT #F0185
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0186
  LOT #F0186
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0187
  LOT #F0187
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  NO BRAND
 • F0188
  LOT #F0188
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0189
  LOT #F0189
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0190
  LOT #F0190
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SHINMEIWA
 • F0191
  LOT #F0191
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SHINMEIWA
 • F0192
  LOT #F0192
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SHINMAYWA
 • F0193
  LOT #F0193
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0194
  LOT #F0194
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0195
  LOT #F0195
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0196
  LOT #F0196
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC