lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1251 ครั้งที่ #F190 วันที่ประมูล 23 มกราคม 2564 ( กม.35 )

รถกระเช้า
รถกระเช้า
SNORKEL
SR3370
NZ080815
D902-8A1788
รถกระเช้าแบบขากรรไกร เครื่องยนต์ดีเซล สูง 33 ฟุต ( 10.0 เมตร)

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5%

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 93


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 239,145
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า พอใช้
   ด้านขวา พอใช้
   ด้านหลัง พอใช้
   ด้านซ้าย พอใช้
   ด้านบน พอใช้
ระบบ
   ระบบ ระบบเครื่องยนต์
   ระบบเครื่องยนต์ / ไฟฟ้า ควรซ่อม
   ยกได้สูง โปรดระบุ 10 เมตร
หมายเหตุ
   หมายเหตุ เครื่องจักรมีปัญหาขายตามสภาพ จอดขาย​ ไม่มีกุญแจ​มา, ไดสตาร์ทไม่ทำงาน, คอลโทรลบนใช้งานไม่ได้, กระเช้าชำรุดมา
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1241
  LOT #1241
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1242
  LOT #1242
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1243
  LOT #1243
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1244
  LOT #1244
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1245
  LOT #1245
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1246
  LOT #1246
  รถกระเช้า
  MARUYAMA
 • 1247
  LOT #1247
  รถกระเช้า
  MARUYAMA
 • 1248
  LOT #1248
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1249
  LOT #1249
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1250
  LOT #1250
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1252
  LOT #1252
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1253
  LOT #1253
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1254
  LOT #1254
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1255
  LOT #1255
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1256
  LOT #1256
  รถกระเช้า
  SMAC
 • 1257
  LOT #1257
  รถกระเช้า
  KIORITZ
 • 1258
  LOT #1258
  รถกระเช้า
  KIORITZ
 • 1259
  LOT #1259
  รถกระเช้า
  KIORITZ
 • 1260
  LOT #1260
  รถกระเช้า
  KIORITZ
 • 1261
  LOT #1261
  รถกระเช้า
  NOZAWA
 • 1262
  LOT #1262
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1263
  LOT #1263
  รถกระเช้า
  HAULOTTE