#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( )
 • YEAR : -
 • 3163583


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0135
  LOT #0135
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0151
  LOT #0151
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0142
  LOT #0142
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0134
  LOT #0134
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0145
  LOT #0145
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0146
  LOT #0146
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0150
  LOT #0150
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0118
  LOT #0118
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0117
  LOT #0117
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0124
  LOT #0124
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0156
  LOT #0156
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0141
  LOT #0141
  เครื่องยนต์
  TOYOTA
 • 0073
  LOT #0073
  เครื่องยนต์
  ISEKI
 • 0074
  LOT #0074
  เครื่องยนต์
  ISEKI
 • 0075
  LOT #0075
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0076
  LOT #0076
  เครื่องยนต์
  MITSUI DEUTZ
 • 0077
  LOT #0077
  เครื่องยนต์
  MITSUI DEUTZ
 • 0078
  LOT #0078
  เครื่องยนต์
  MITSUI DEUTZ
 • 0079
  LOT #0079
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0080
  LOT #0080
  เครื่องยนต์
  DEUTZ
 • 0081
  LOT #0081
  เครื่องยนต์
  ISEKI
 • 0081A
  LOT #0081A
  เครื่องยนต์
  ISEKI
 • 0081B
  LOT #0081B
  เครื่องยนต์
  ISEKI
 • 0081C
  LOT #0081C
  เครื่องยนต์
  ISEKI
 • 0081D
  LOT #0081D
  เครื่องยนต์
  ISEKI
 • 0082
  LOT #0082
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0083
  LOT #0083
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0084
  LOT #0084
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0085
  LOT #0085
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0086
  LOT #0086
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0087
  LOT #0087
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0088
  LOT #0088
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0089
  LOT #0089
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0090
  LOT #0090
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0091
  LOT #0091
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0091A
  LOT #0091A
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0091B
  LOT #0091B
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0091C
  LOT #0091C
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0091D
  LOT #0091D
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0091E
  LOT #0091E
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0091F
  LOT #0091F
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0091G
  LOT #0091G
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0091H
  LOT #0091H
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0091J
  LOT #0091J
  เครื่องยนต์
  KUBOTA
 • 0092
  LOT #0092
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0093
  LOT #0093
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0093A
  LOT #0093A
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0093B
  LOT #0093B
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0093C
  LOT #0093C
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0093D
  LOT #0093D
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0094
  LOT #0094
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0095
  LOT #0095
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0096
  LOT #0096
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0097
  LOT #0097
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0098
  LOT #0098
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0099
  LOT #0099
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0099A
  LOT #0099A
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0099B
  LOT #0099B
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0100
  LOT #0100
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0101
  LOT #0101
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0102
  LOT #0102
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0103
  LOT #0103
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0104
  LOT #0104
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0105
  LOT #0105
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0106
  LOT #0106
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0107
  LOT #0107
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0107A
  LOT #0107A
  เครื่องยนต์
  YANMAR
 • 0108
  LOT #0108
  เครื่องยนต์
  CUMMINS
 • 0109
  LOT #0109
  เครื่องยนต์
  CUMMINS
 • 0110
  LOT #0110
  เครื่องยนต์
  DEUTZ
 • 0111
  LOT #0111
  เครื่องยนต์
  DEUTZ
 • 0112
  LOT #0112
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0113
  LOT #0113
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0114
  LOT #0114
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0115
  LOT #0115
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0116
  LOT #0116
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0119
  LOT #0119
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0120
  LOT #0120
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0121
  LOT #0121
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0122
  LOT #0122
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0123
  LOT #0123
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0125
  LOT #0125
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0125A
  LOT #0125A
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0125B
  LOT #0125B
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0126
  LOT #0126
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0127
  LOT #0127
  เครื่องยนต์
  KOMATSU
 • 0128
  LOT #0128
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0129
  LOT #0129
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0130
  LOT #0130
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0131
  LOT #0131
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0132
  LOT #0132
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0133
  LOT #0133
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0136
  LOT #0136
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0137
  LOT #0137
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0138
  LOT #0138
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0139
  LOT #0139
  เครื่องยนต์
  NON
 • 0140
  LOT #0140
  เครื่องยนต์
  NON
 • 0143
  LOT #0143
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0144
  LOT #0144
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0147
  LOT #0147
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0148
  LOT #0148
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0149
  LOT #0149
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0150A
  LOT #0150A
  เครื่องยนต์
  ISUZU
 • 0152
  LOT #0152
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0153
  LOT #0153
  เครื่องยนต์
  MITSUBISHI
 • 0154
  LOT #0154
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0155
  LOT #0155
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0158
  LOT #0158
  เครื่องยนต์
  NISSAN
 • 0159
  LOT #0159
  เครื่องยนต์
  HINO
 • 0160
  LOT #0160
  เครื่องยนต์
  HINO