#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 6077162


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0974
  LOT #0974
  เครื่องม้วนฟาง
  BUFFALO
 • 0976
  LOT #0976
  เครื่องม้วนฟาง
  NEW HOLLAND
 • 0977
  LOT #0977
  เครื่องม้วนฟาง
  NEW HOLLAND
 • 0978
  LOT #0978
  เครื่องม้วนฟาง
  STAR
 • 0979
  LOT #0979
  เครื่องม้วนฟาง
  STAR
 • 0980
  LOT #0980
  เครื่องม้วนฟาง
  STAR
 • 0981
  LOT #0981
  เครื่องม้วนฟาง
  STAR
 • 0982
  LOT #0982
  เครื่องม้วนฟาง
  STAR
 • 0983
  LOT #0983
  เครื่องม้วนฟาง
  STAR
 • 0984
  LOT #0984
  เครื่องม้วนฟาง
  STAR
 • 0985
  LOT #0985
  เครื่องม้วนฟาง
  STAR
 • 0986
  LOT #0986
  เครื่องม้วนฟาง
  TACHIYAMA
 • 0987
  LOT #0987
  เครื่องม้วนฟาง
  TAKAKITA