lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0182 ครั้งที่ #198 วันที่ประมูล 24-27 เมษายน 2562 ( กม.32 )

ประเภท : โรงงาน / กล่องเครื่องมือ

ยี่ห้อ : YD

รุ่น : TF-086

S/NO : ***

E/NO :

C/NO :

กล่องพร้อมเครื่องมือ จำนวน 81 ขิ้น/ชุด ยังไม่เคยใช้งาน

 • YEAR : -
 • กม.32
 • 203
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.32 ลานประมูล กม.32 (สินค้าชำระอากรนำเข้าประเทศไทยแล้ว)


ค่าขนส่งสินค้าUnused

ข้อมูล Packaging
รุ่นกว้าง x ยาว x สูง (mm.)น้ำหนัก (kg.)
TF-086505 x 245 x 23512
โปรดทราบ ขนาด และ น้ำหนักเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0178
  LOT #0178
  กล่องเครื่องมือ
  LUMAN
 • 0179
  LOT #0179
  กล่องเครื่องมือ
  LUMAN
 • 0180
  LOT #0180
  กล่องเครื่องมือ
  LUMAN
 • 0184
  LOT #0184
  กล่องเครื่องมือ
  YD
 • 0185
  LOT #0185
  กล่องเครื่องมือ
  YD
 • 0186
  LOT #0186
  กล่องเครื่องมือ
  YD
 • 0187
  LOT #0187
  กล่องเครื่องมือ
  YD
 • 0188
  LOT #0188
  กล่องเครื่องมือ
  YD
 • 0189
  LOT #0189
  กล่องเครื่องมือ
  YD
 • 0190
  LOT #0190
  กล่องเครื่องมือ
  YD
 • 0191
  LOT #0191
  กล่องเครื่องมือ
  YD
 • 0192
  LOT #0192
  กล่องเครื่องมือ
  YD