lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0231 ครั้งที่ #F166 วันที่ประมูล 16-19 มกราคม 2562 ( กม.35 )

ประเภท : อะไหล่รถบรรทุก / เครนติดหลังรถบรรทุก

ยี่ห้อ : HIAB

รุ่น : 144B-2

S/NO : 14403182

E/NO :

C/NO :

เครนติดหลังรถบรรทุก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 160
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5% 10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0229
  LOT #F0229
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • F0230
  LOT #F0230
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  PALFINGER
 • F0232
  LOT #F0232
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • F0233
  LOT #F0233
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • F0234
  LOT #F0234
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  NANSEI
 • F0235
  LOT #F0235
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  NANSEI
 • F0236
  LOT #F0236
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • F0237
  LOT #F0237
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • F0238
  LOT #F0238
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  NO BRAND
 • F0239
  LOT #F0239
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  NANSEI
 • F0240
  LOT #F0240
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0241
  LOT #F0241
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0242
  LOT #F0242
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0243
  LOT #F0243
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0244
  LOT #F0244
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0245
  LOT #F0245
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0246
  LOT #F0246
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0247
  LOT #F0247
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0248
  LOT #F0248
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0249
  LOT #F0249
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0250
  LOT #F0250
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0251
  LOT #F0251
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0252
  LOT #F0252
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0253
  LOT #F0253
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0254
  LOT #F0254
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0255
  LOT #F0255
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0256
  LOT #F0256
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0257
  LOT #F0257
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0258
  LOT #F0258
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0259
  LOT #F0259
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0260
  LOT #F0260
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0261
  LOT #F0261
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0262
  LOT #F0262
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0263
  LOT #F0263
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0264
  LOT #F0264
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0265
  LOT #F0265
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0266
  LOT #F0266
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0267
  LOT #F0267
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0268
  LOT #F0268
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0269
  LOT #F0269
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0270
  LOT #F0270
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0271
  LOT #F0271
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0272
  LOT #F0272
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0273
  LOT #F0273
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0274
  LOT #F0274
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0275
  LOT #F0275
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0276
  LOT #F0276
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0277
  LOT #F0277
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0278
  LOT #F0278
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0279
  LOT #F0279
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0280
  LOT #F0280
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0281
  LOT #F0281
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0282
  LOT #F0282
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0283
  LOT #F0283
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  NANSEI
 • F0284
  LOT #F0284
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  MAEDA
 • F0285
  LOT #F0285
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0286
  LOT #F0286
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0287
  LOT #F0287
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • F0288
  LOT #F0288
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0289
  LOT #F0289
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TICO
 • F0290
  LOT #F0290
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • F0291
  LOT #F0291
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  NO BRAND